04 mai, 2011

Nei til EU og andre kule ting vi skal lære mer om :)


Hei hei!

Forige uke fikk vi et kjempebra tale-og debattkurs av Elise. Der lærte vi blandt annet hvordan man skulle stå og hvordan man skulle snakke forran folk. Det var kjempegøy!

Famover har vi planer om å se film, lære mer om de andre partiene og vår egen skolepolitikk. Vi tenker også vaffelaksjon en gang i nærmeste fremtid. Hvis du synes dette høres spennende ut er det bare å ta turen bortover på et av våre møter :)


5. Mai - Nei til EU
12. Mai - Film + Diskusjon
19. Mai - De andre partiene
26. Mai - Overaskelse
2. Juni - Skolepolitikk


På torsdag får vi besøk fra lederen i Nei til EU i Harstad. Han skal holde et innlegg for oss om EU generelt og hvorfor vi er i mot. Det blir spennende, så det er bare å komme. Ta med en venn eller to! :)-Suzana

01 mai, 2011

1.Mai


Søstre, kamerater!

Arbeidsledigheten stiger i Europa! Og det er ungdommen som rammes hardest. I Sverige er det nesten 30 prosent arbeidsledighet blant ungdom, og i Spania har de over 40 prosent. I disse landene har de prøvd ut høyrepolitikken i praksis, med midlertidige ansettelser, svakt stillingsvern og systematisk angrep på fagbevegelsen. Alle disse tingene har ført til massiv nedgang i antall fagorganiserte, og prosentene jeg nettopp har gitt dere, viser oss at høyrepolitikken helt klart ikke er løsninga. I Norge har den rødgrønne regjeringa klart å holde arbeidsledigheten blant ungdom lav, men også her er det alt for mange uten jobb.

I Norge er det også alt for mange unge som står uten lærlingeplass når høsten kommer, og som har stått uten plass i mange år allerede. Elever som velger praktisk retta utdanning – to år på yrkesfaglig skole – skal ha to år med lærlingetid deretter for å få fullført sin utdanning. Det er deres videregående utdanning, det er alternativet til tre år på studiespesialisering. Jeg går Dans og Drama, altså studiespesialisering. Nå har jeg bare ett år igjen på skolen, og når det året er ferdig, så har jeg papirer som gir meg studiekompetanse til å ta høyere utdanning. En elev som går yrkesfaglig, og ikke får lærlingetida si, står på bar bakke når de to skoleårene er over. Yrkesfagelever har rett og slett ikke noen sikkerhet for at de får fullført utdanninga si – det er forkastelig! Derfor krever vi ungdom en respekt for yrkesfag – SU krever lovfesta rett til lærlingeplass. Fordi våre ungdommer skal ha lik rett til å fullføre utdanninga, og komme seg ut i arbeid.

Arbeid til alle er viktig av mange grunner. En ting er at det er lønnsomt på sikt, men det handler faktisk også om retten til å kunne bidra, og følelsen av å være en del av samfunnet. For det andre er det å ha mange i arbeid, det viktigste kampmiddelet arbeiderklassen som kollektiv har. Med alle i arbeid kan vi ikke settes opp mot hverandre for å presse ned lønns- og arbeidsvilkår, og våre streiker vil ramme hardere og høyresida vil måtte gå med på våre krav.

Derfor må vi må sloss mot all arbeidsledighet!

Men også derfor må vi sloss mot den delvise arbeidsledigheten. Eller Deltidsstillingene, som de også kalles. I dag jobber enormt mange kvinner ufrivillig deltid. For tvungen deltid rammer først og fremst kvinner og det er et stort hinder for økonomisk uavhengighet og reell likelønn. Derfor er kampen for heltid den viktigste vi har for å utjevne lønnsforskjellene. Vi krever rett til heltid, vi krever likestilling mellom kjønnene!

Så kjære søstre, kjære kamerater, kjære arbeidere i hele verden – gratulerer så mye med dagen, gratulerer med seirene vi har vunnet, og kampene vi snart skal vinne!


Her er Elise, Frøya og Frida på 1.Mai i Kvæfjord :-)